Om & varför

Vi som har den här bloggen är Förskoleklass FB på Stordammens skola i Uppsala.

Klassen består av 27 ystra, nyfikna, entusiastiska 6-åringar och två likasinnade lärare, Camilla och Marianne.

Vi har två större mål med den här bloggen.

1 Eleverna ska få bekanta sig med digitala verktyg och ges en känsla av ”makt”. Att de vågar, kan och ges möjlighet att producera en blogg  och dess innehåll med hjälp av framför allt iPad och olika tekniker/appar. Här presenteras de för alternativa användningsområde av tekniken, att producera i stället för att konsumera. Här finns också många tillfällen att prata om fejkade foton (genom att t ex skapa egna) och förbereda eleverna att möta sociala medier i framtiden.

2 Eleverna ges stor möjlighet att upptäcka och vara delaktiga i sitt eget lärande genom att bl a dokumentera sina läroprocesser.

Att vi väljer att publicera en blogg är att motivationen ökar när de finns en mottagare för innehållet  vare sig det är de själva, klassen, skolan, hemmet, släkten eller hela världen!!!

I den reviderade (2018) läroplanen för grundskolan lyfts vikten av digital kompetens, detta inom bl a områdena språk & kommunikation och skapande & estetiska uttrycksformer.

I princip allt material på bloggen är skapat av eleverna själva. På så sätt kommer vi runt upphovsrätten, vilket kan vara komplicerat för så unga elever att ta hänsyn till. De få bilder vi använt är licentierade under Creative Commons eller hittade via avancerad sökning på Google.

Den här bloggen deltar i Webbstjärnans blogg-tävling. Varför tycker vi att vi ska vinna? För att  barnen har gjort en varierad och levande blogg som de är oerhört stolta över och som är värdefull.  Deras kreativitet och digitala kunskap växer i rasande fart. Detsamma med de vuxnas kunskap…det är en gemensam process och resa.

Kanske kan vår blogg inspirera andra med yngre elever att våga kasta sig ut i den digitala världen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *