Lite om oss…

Vi som har den här bloggen är Förskoleklass FB på stordammens skola i Uppsala.

Klassen består av 26 ystra, nyfikna, entusiastiska 6-åringar och två likasinnade lärare, Camilla och Marianne.

Vi har två större mål med den här bloggen.

1 Eleverna ska få bekanta sig med digitala verktyg och ges en känsla av ”makt”. Att de vågar, kan och ges möjlighet att producera en blogg och dess innehåll med hjälp av framför allt iPad och olika tekniker/appar för att skapa innehåll. Här finns också många tillfällen att prata om fejkade foton (genom att t ex skapa egna) och förbereda eleverna att möta sociala medier i framtiden.

2 Eleverna ges stor möjlighet att upptäcka och vara delaktiga i sitt eget lärande genom att bl a dokumentera sina läroprocesser.

I den reviderade (2018) läroplanen för grundskolan lyfts vikten av digital kompetens, detta inom områdena språk & kommunikation och skapande & estetiska uttrycksformer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *