Om

Jag heter Camilla, lärare i Uppsala och det är jag som har startat upp den här bloggen för en förskoleklass FB på Stordammens skola. Tanken är att eleverna här, kontinuerligt, ska blogga (dokumentera i bild/text/ljud/film) vad som är aktuellt i klassen och viktigt för oss och för dom, detta som en del i att synliggöra sin lärandeprocess. Det ska vara ett gemensam forum för klassen där föräldrar, skola och omvärlden får möjlighet att följa klassens resa in i skolans värld.

Här kan ni läsa mer om våra mål och kopplingen till läroplanen.