Värdegrunden

Sen i början av terminen har vi på olika sätt försökt levandegöra värdegrunden och begreppen Trygghet, Ansvar, Empati och Demokrati

Här har barnen, i par, valt ett begrepp och sen illustrerat. Några har hittat på och andra har valt en upplevd incident

Klickar ni på bilderna så kan ni se dem i sin helhet och i större storlek